Partytält


Behöver du ett partytält!? RIF disponerar tre för Göteborgsvarvet. Styrelsen har bestämt att ett av dem (4*8m) går att låna av våra medlemmar. Ett frivilligt bidrag till RIF Plusgiro 626751-2 på 500kr rekommenderas vid lån. Plus  Hör av dig till Martin Sahlmén för mer info. Tältet hämtas och lämnas rent på Gårda.