OM RIF

Räddningstjänstens idrottförening, RIF, är mycket aktiv i ett stort antal sporter och deltar i nationella och internationella idrottssammanhang. De flesta anställda vid räddningstjänsten är medlemmar i idrottsföreningen.

Den 9 augusti 1922 grundades Brandkårens Idrottsförening. En verksamhetstid som inrymmer en lång idrottshistoria och visar på en fantastisk bredd inom kåren, från världsmästare, olympier, elitidrottare till Korpens och motionens breda verksamhet.

Idrottsföreningens adress, telefon, postgiro m m

Räddningstjänstens IF Box 5204 402 24 GÖTEBORG
Telefon: 031-335 26 00
Plusgiro: 62 67 51 – 2