Regler

Följande riktlinjer gäller ekonomiskt bidrag vid tävlande för RIF i Brand SM
 • Anmälningsavgift: Upp till 800kr  (1)
 • Bankett: Ersättning
 • Resa: Ersättning (Billigaste färdsättet). Vid egen bil, drivmedelersättning. Ej trängselskatt.
 • Boende: Ingen ersättnig utom för lagledare
 • I vissa fall ersättning för lunch
RIF har ambition att ersätta enligt ovan, men vid särskilda händelser, enskilda tävlingar med tex stort deltagarantal eller speciella fall av resor kan styrelsen besluta andra ersättningsnivåer. Hit hör även andra tävlingar utöver SM-tävlingarna.

För att ersättning skall utbetalas:

 • RIFs kassör skall ha ett kvitto/tävlingsbevis för varje utgift. Ta en kopia på originalkvittot. På denna a4 skriver du
  1.  Aktivitet/Utgift du äskar ersättning för
  2. Fullständigt namn
  3. Sammanfattning räkenskaper
  4. Dina kontouppgifter
  5. Fäst originalkvittot med ett gem på kopian.
  6. Skicka via internpost till RIF kassör
 • Det skall skrivas en tävlingsberättelse och tas foto för att kunna användas till RIF årsberättelse. Tävlingsberättelsen skickas till RIFs ordf via epost. Årsberättelsen ligger till grund för att RSG skall stödja RIF verksamehet

Betald ledighet vid SM

Följande riktlinjer gäller betald tjänsteledighet vid deltagande i av RSG-ledning prioriterade idrotter

Vid deltagande på tävling för RIFs räkning så finns det möjlighet för anställda inom RSG att få betald tjänsteledighet (max 2 arbetsdagar / tillfälle). Detta under förutsättning att det finns personal. Observera att det inte är OK att byta ett arbetspass och sedan få ledigt vid annat tillfälle. Detta är ett muntligt avtal som råder mellan RIF styrelse och RSG-ledning. De idrotter som är prioriterade för närvande är en levande lista. RIF erhåller också rätten att boka RSGs bilar för transport vid prioriterade idrotter. För frågor kontakta RIF ordf Erik Skåpdal på tfn 0704415677

Prioriterade Idrotter

 • SM Halvmaraton (Göteborgsvarvet)
 • SM Orientering
 • SM Cykel
 • SM Thriathlon
 • SM Terränglöpning
 • Vårruset / Blodomloppet