Partytält


Behöver du ett partytält!? RIF disponerar tre för Göteborgsvarvet. Styrelsen har bestämt att ett av dem (4*8m) går att låna av våra medlemmar. Ett bidrag till RIF, Plusgiro 626751-2, på 500kr rekommenderas vid lån. Plus  Hör av dig till Ernst Norling för mer info. Tältet hämtas och lämnas rent på Gårda.