Foto – RIF 100 årsdag i Skatås

Vi i styrelsen vill tacka alla som trotsade vädrets makter och förgyllde 100årsdagen i Skatås! Vi ses om 100 igen =)